• מוסך המכונן

מחלקת הפחחות וצבע במוסך המכונן מנוהלת על ידי מר אייקה צל-ציון מותיקי הענף בישראל.
המחלקה מצווידת במיטב הציוד המודרני ומשתמשת במיטב החומרים – הצבעים המשווקים בישראל.
כמובן שתהליך צביעת הרכב מסתייע בחומר צבע משוכלל.
במחלקת הפחחות פתרונות ל"מכות קלות" שעלותן פחותה מעלות ההשתתפות העצמית
ובכלל ערוכה למתן ייעוץ ופתרון בכל תחומי פגיעות הרכב, בעיות מול חברות הביטוח וכד'
ניתן לפנות ישירות למחלקת פחחות במוסך המכונן ולקבל ייעוץ מקצועי.