אחראית לטיפולים המכניים. טיפולים שוטפים על פי הוראות היצרן. טיפול במערכת הבלמים ועד לשיפוצי מנוע ותיבות הילוכים.